Posts Tagged ‘paklenica2’

Paklenica- udaljeno 100km

Posted on April 17th, 2013 by plitviceadmin

Treći nacionalni park u Ličko-senjskoj županiji je NP Paklenica kojeg odlikuju podzemni oblici, špilje i krški reljef. Najatraktivniji dijelovi parka su kanjoni Velike i Male Paklenice, a tamo je i najviši vrh Velebita, Vaganski vrh s 1757 metara nadmorske visine. Na području parka je 90 speleoloških objekata, uključujući 53 jame i 37 špilja.U Paklenici postoji